Liên hệ

Đến với nhau là sự khởi đầu, làm việc cùng nhau là sự phát triển, giữ được nhau mới là thành công!" (Henry Ford)

Tìm đến đây, chắc hẳn bạn mong muốn liên hệ hợp tác với tôi.
Vui lòng kết nối bằng các kênh dưới đây:

Văn phòng: số 51 Cầu Lớn, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 0984 725 540
Email: info@nguyenbatung.com
Facebook.com/tungteam
Youtube.com/tungteam
Skype: tungteam


THƯƠNG HIỆU CỦA TÔI